Velkommen til Livsgledestedet - og takk for at du stakk innom. Her rår det positive (og av og til det som er vanskelig). Jeg har tanker om så mye, men mest om alt som skaper glede i sjel og sinn, de optimistiske, lyse tankene, som mange ganger har reddet meg fra å gå under. Ikke tro at jeg bare har opplevd medgang, men jeg har snudd motgangen til lærdom. Det er på en måte den som har gjort meg til den jeg er. Ellers blir det vakre omgivelser, godord til familie og venner og alt som ellers forskjønner livet.En stund siden jeg var innom her nå.....mye har skjedd og det begynner å bli en ramme rundt mitt framtidige liv.Det er mange prosjekter på gang, både når det gjelder kreativitet, og nytt bosted, som er basisen i mitt liv for at kreativiteten kan blomstre.Etterhvert som ting faller på plass vil det bli skrevet om alt dette, følg med her, her og her.

torsdag 6. desember 2012

Til deg som lever med vold.......

Ut av psykopatens klør er en artikkel om maktmennesker. Mange av oss har stiftet bekjentskap med denne mennesketypen, og her finnes alle varianter fra drittsekken, til dem som befinner seg i den enden av skalaen hvor det bedrives grov vold mot andre familiemedlemmer.

Virkningen psykopaten har på sine omgivelser er at det er livsødeleggende for partner, barn og andre mennesker i kretsen rundt paret (om det er synlig utenfor husets 4 vegger), og det er virkelig viktig å komme seg unna, før det kan gå alldeles galt.

Prosessen for å komme bort fra et sånt menneske varer ofte mange år. Først må man innse at man har et maktmenneske i livet sitt. Deretter kommer den ofte langvarige perioden hvor man skal gå inn i sin redsel, veie for og imot om man skal gå, hva som vil skje om man går, og hvordan man i det hele tatt skal komme seg unna.

Tiden etter et brudd er ofte veldig vanskelig, maktmennesket kvier seg ikke for å gå til alle mulig instanser, retten, barnevernet osv og snakke nedlatende om sin partner, og vedkommende blir trodd fordi blandingen av løgner og sannheter sier på en så overbevisende måte at det er troverdig. Og det å ikke bli trodd av noen, gjør ofte saken mye verre for offeret.

Nå finnes det håp om bedring og løsninger, det er viktig å komme i kontakt med noen som forstår hva dette dreier seg om, kanskje noen som har vært utsatt for det samme. Det tar tid å komme dit, men løsningen er ofte å opprette total taushet (så langt det lar seg gjøre) med maktpersonen, en betongmur uten sprekker i, som gir et fristed man kan gi seg selv tid og krefter til å komme seg igjen, samtidig som man viser styrke utad. Kanskje det er på tide å ikke kalle seg selv et offer lengre, men ta styringen i eget liv?

Krisesentrene rundt omkring i Norge gjør en formidabel innsats for voldsofre. Men hjelp kan også gis på mange andre måter.

Jeg kan tilby rådgivning og praktisk veiledning for deg som befinner deg et eller annet sted i denne prosessen, jeg kan være samtalepartner og også gi deg praktisk hjelp med å finne løsninger.

Ta kontakt, så finner vi ut av det sammen. Jeg ser helst at henvendelser kommer på mail livsgledestedet@hotmail.com.