Velkommen til Livsgledestedet - og takk for at du stakk innom. Her rår det positive (og av og til det som er vanskelig). Jeg har tanker om så mye, men mest om alt som skaper glede i sjel og sinn, de optimistiske, lyse tankene, som mange ganger har reddet meg fra å gå under. Ikke tro at jeg bare har opplevd medgang, men jeg har snudd motgangen til lærdom. Det er på en måte den som har gjort meg til den jeg er. Ellers blir det vakre omgivelser, godord til familie og venner og alt som ellers forskjønner livet.En stund siden jeg var innom her nå.....mye har skjedd og det begynner å bli en ramme rundt mitt framtidige liv.Det er mange prosjekter på gang, både når det gjelder kreativitet, og nytt bosted, som er basisen i mitt liv for at kreativiteten kan blomstre.Etterhvert som ting faller på plass vil det bli skrevet om alt dette, følg med her, her og her.

onsdag 8. september 2010

Til minne

Til mamma som døde 14.4.2008

En stor del av meg er blitt revet bort
Nå har jeg ingen mamma mer
Hvem skal nå trøste og lege sår
Hvem skal nå stå ved håpets port

Du gikk ganske stille på denne jord
Du ofret deg for de andre rundt
Uten å gå så bemerket hen
Uten å si for store ord

Du lærte meg mye om livets skikk
Om ære og takknemlighet
Du lærte meg mye om andres smerte
Om hovmod og sårbare stikk

Du likte ikke andres dårlige ferd
I medmenneskers liv og sjel
Da snakket du med større ord,
Ja, endog med slegge og sverd

Min kjære mamma, så trist dette er
At du ikke er her mer
At du aldri mer vil trøste og være
Til stede hos oss her.

Men jeg vet du ville hatt det slik
At vi fortsatt skulle føle glede
Du ville vi skulle tro på håpet
Og kjærligheten som er så rik.

Nå er din sjel forløst og fri
og svever høyt mot himmel blå
Nå har du ingen smerter mer
Men bare den gleden som himlen kan gi.

Wenche