Velkommen til Livsgledestedet - og takk for at du stakk innom. Her rår det positive (og av og til det som er vanskelig). Jeg har tanker om så mye, men mest om alt som skaper glede i sjel og sinn, de optimistiske, lyse tankene, som mange ganger har reddet meg fra å gå under. Ikke tro at jeg bare har opplevd medgang, men jeg har snudd motgangen til lærdom. Det er på en måte den som har gjort meg til den jeg er. Ellers blir det vakre omgivelser, godord til familie og venner og alt som ellers forskjønner livet.En stund siden jeg var innom her nå.....mye har skjedd og det begynner å bli en ramme rundt mitt framtidige liv.Det er mange prosjekter på gang, både når det gjelder kreativitet, og nytt bosted, som er basisen i mitt liv for at kreativiteten kan blomstre.Etterhvert som ting faller på plass vil det bli skrevet om alt dette, følg med her, her og her.

tirsdag 6. desember 2011

Øko-filosofi

Jeg undertegnet denne erklæringen i dag, for å kunne leve i ett med natur, miljø og kultur.
Stetind-erklæringen
Stetind. Akvarell av Eivor Johansen (utsnitt).
Vi har etter hvert forstått:
Vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for natur og menneske og dermed for alt liv på jorden. De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.
Vi erkjenner:
* Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap.
* Naturen er kulturens hjem.
* Livet handler om de forhold vi er vevet inn i.
* Alt liv er liv i avhengighet.
* Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent.
* Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv. Det finnes intet annet liv enn det sårbare og     derfor alltid truede liv.
* Engasjementet for naturen er et engasjement for økt rettferdighet.
* Vår levemåte rammer særlig den fattige delen av jordens befolkning, urbefolkningene og generasjonene som kommer etter oss.
Vi vil:
* Arbeide for en fornyet forståelse av forholdet mellom natur og menneske.
* La denne forståelsen prege våre valg, både som enkeltmennesker og som fellesskap.
* Finne gleden ved å leve naturvennlig.
* Det finnes ingen vei til naturvennlighet. Naturvennlighet er veien.
Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde.
Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss til en tenke- og levemåte som tjener livet.
Stetind-erklæringen er ment som en oppmuntring til den enkelte om å synliggjøre sin verdiorientering. Ønsker du også å signere, klikk deg inn på: